“Trong giai đoạn phát triển của nước ta hiện nay, luồng chuyển giao công nghệ (CGCN) từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn là một kênh quan trọng để đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ quốc gia”.

Đó là góp ý của bà Nguyễn Thị Mai Phương - đoàn đại biểu quốc hội Gia Lai - với Ban Soạn thảo dự án Luật CGCN (sửa đổi). Bà cho rằng, trong chính sách của Nhà nước về CGCN, cần bổ sung chính sách về CGCNtừ nước ngoài vào Việt Nam. Dự thảo luật đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 này.

Theo bà Phương, hiện dự thảo đã được chỉnh lý dựa trên việc tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý. “Về cơ bản. tôi đồng ý với ý kiến giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” – bà Phương nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương.

Liên quan đến chính sách của Nhà nước đối với hoạt động CGCN, khoản 4 điều 4 quy định đẩy mạnh CGCNtrong nước, khuyến khích CGCNtừ Việt Nam ra nước ngoài, thúc đẩy lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước.

“Tôi cho rằng trong giai đoạn phát triển của nước ta hiện nay, luồng CGCNtừ nước ngoài vào Việt Nam vẫn là một kênh quan trọng để đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ quốc gia. Vì vậy, trong chính sách của nhà nước về CGCNcần bổ sung chính sách về CGCNtừ nước ngoài vào Việt Nam” – Đại biểu Phương nhấn mạnh.

Về công nghệ hạn chế chuyển giao, điểm b, khoản 2, điều 11 quy định hạn chế chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài công nghệ tạo ra mặt hàng xuất khẩu chủ lực đặc trưng của Việt Nam.

“Tôi đề nghị cần làm rõ mặt hàng xuất khẩu chủ lực đặc trưng của Việt Nam là gì. Hiện nay, nước ta chỉ có quy định về ba loại mặt hàng sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, sản phẩm trọng điểm theo quy định của bộ, ngành và sản phẩm chủ lực của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chưa có quy định là sản phẩm đặc trưng là gì. Như vậy, nếu áp dụng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11 thì phạm vi hạn chế CGCNlà rất rộng, liên quan đến tất cả các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Tôi đồng ý cần phải có quy định để bảo vệ nội địa các công nghệ đang tạo ra sản phẩm là thế mạnh cạnh tranh của Việt Nam. Tuy nhiên, cần cân nhắc quy định các loại công nghệ hạn chế này để đảm bảo tính khả thi và đồng thời cũng tạo động lực cho việc nghiên cứu và đổi mới các loại công nghệ này” – bà Phương góp ý.

Liên quan đến ý kiến góp ý về chính sách Nhà nước đối với hoạt động CGCN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu cùng với các ý kiến khác để thể hiện quy định cô đọng lại và tăng phần thu hút CGCNtừ nước ngoài; đồng thời sẽ xử lý thêm nội dung bảo vệ môi trường, bổ sung nội dung hợp tác quốc tế CGCN, nguồn nhân lực…

“Thông điệp xuyên suốt hiện nay mà chúng ta đã thể hiện ở mức chính sách doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo” – Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.