Ngày 12/9, Đoàn Thanh tra của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành công bố quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Tham dự buổi công bố, về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có GS-TSKH Nguyễn Đình Công - Phó Chủ tịch viện, cùng đại diện lãnh đạo các bộ phận liên quan.

Ông Mai Chí Thuần đọc quyết định thanh tra. Ảnh: M. Hà
Ông Mai Chí Thuần đọc quyết định thanh tra. Ảnh: M. Hà

Theo quyết định số 2330/QĐ-BKHCN được ông Mai Chí Thuần - Phó chánh Thanh tra Bộ KH&CN, Trưởng đoàn Thanh tra - công bố tại buổi làm việc, cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cho các nhiệm vụ KH&CN; chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN trong quản lý nhiệm vụ KH&CN; chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.


Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án KH&CN; đẩy mạnh công tác thống kê về KH&CN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung về KH&CN, thông qua đó sẽ hỗ trợ cho công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KH&CN.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ khi công bố quyết định.