Đã có 303 hồ sơ gửi đến Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia (NAFOSTED) đợt I năm 2017. Trong số này có 294 hồ sơ hợp lệ và sẽ được Hội đồng Quỹ đánh giá, xem xét phân công chuyên gia phản biện.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc cơ quan điều hành Qũy Phát triển KH&CN Quốc gia - (NAFOSTED) đã cho biết như vậy tại hội nghị "Triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2017 đợt I" tổ chức sáng 13/1 tại Hà Nội.
Ông Dũng cho biết, năm 2016 NAFOSTED đã hỗ trợ hơn 1.000 nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ do quỹ tài trợ hoặc tham dự hội nghị, hội thảo và thực tập ngắn hạn tại nước ngoài.

"Kể từ khi bắt đầu chính thức hoạt động đến nay, quỹ đã tài trợ cho hơn 8.000 nhà khoa học trong việc duy trì hoạt động nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản" - ông Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tại hội nghị.
Ông Đỗ Tiến Dũng báo cáo tại hội nghị.

Để tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, hiện Quỹ NAFOSTED đã đưa ra các yêu cầu về công bố quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, để các nhà khoa học phải thường xuyên nghiên cứu các vấn đề có tính mới, có chất lượng ở trình độ quốc tế. Những yêu cầu này cũng góp tỷ trọng lớn trong số lượng và chất lượng công bố quốc tế.

Theo con số thống kê của Quỹ NAFOSTED, số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI trong năm 2016 là 802 bài, năm 2015 là 693 bài. Tính đến nay, số bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI được hội đồng khoa học công nhận là kết quả của đề tài là 2.564 công trình (trung bình 3,3 bài báo ISI trên 1 đề tài).

Theo ông Dũng, để thuận lợi hơn cho các nhà khoa học, thay vì mỗi năm chỉ nhận một đợt hồ sơ, từ năm 2016, Quỹ NAFOSTED tiếp nhận hồ sơ tài trợ 2 đợt trong năm; hoàn thiện việc thành lập 8 hội đồng khoa học ngành/liên ngành. Hoạt động này cũng nhằm triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng tài trợ, hỗ trợ các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu.

"Các hoạt động của quỹ sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hướng tới nâng cao chất lượng tài trợ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực KH&CN quốc gia cũng như góp phần giải quyết các vấn đề KH&CN bức thiết" - ông Dũng nhấn mạnh.