Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) đang là thuật ngữ được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nên hiểu Industry 4.0 như thế nào và Việt Nam có liên quan gì tới cuộc cách mạng này?

Khoa học và Phát triển chia sẻ góc nhìn mà Đài Truyền hình Việt Nam thể hiện tại Bản tin ngày 23/4/2017.