Là quốc gia đi đầu thế giới trong lĩnh vực tái chế rác thải nhằm mục đích bảo vệ tự nhiên, Thụy Điển đã làm thế nào để đưa tỷ lệ rác xả ra môi trường chỉ còn 1%?