Sự phát triển của các thiết bị bay không người lái (drone) không chỉ đem đến những cơ hội mới trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, giao thông tự động, hay cứu hộ cứu nạn, ... mà còn hỗ trợ rất nhiều cho ngành công nghiệp giải trí, giống như màn trình diễn mới lạ trên bầu trời thay thế pháo hoa sau đây.