Nhờ công nghệ chụp X-quang mới mà ngày nay chúng ta đã có thể quan sát được chi tiết bên trong cơ thể người theo cách chưa từng có.