Công nghệ trong tương lai sẽ ảnh hưởng tới con người như thế nào? Đây là câu hỏi đặt ra với nhiều dự đoán khác nhau. Dưới đây là một số dự đoán trong tương lai gần của thiên tài công nghệ ELON MUSK.

.
.