Những hình ảnh khó tin nhưng có thật này khiến người xem hoài nghi về sự có hay không sự can thiệp của công nghệ photoshop.