Eo Gió (Bình Định), bãi biển Quy Nhơn (Bình Định), cảng cá Vạn Giã (Khánh Hòa), Điệp Sơn thủy đạo (Khánh Hòa), gành đá Dĩa (Phú Yên), cầu Ông Cọp (Phú Yên)… là những địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích khi đến miền Nam Trung Bộ.

Eo Gió, Bình Định. Ảnh: Diem Dang Dung.
Eo Gió, Bình Định. Ảnh: Diem Dang Dung.


Bãi biển Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi biển Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Diem Dang Dung.


Bình minh trên cảng cá Vạn Giã, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bình minh trên cảng cá Vạn Giã, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.

Làng chài Xuân Hải, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.
Làng chài Xuân Hải, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.

Điệp Sơn thủy đạo, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.
Điệp Sơn thủy đạo, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.

Cầu Ông Cọp, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.
Cầu Ông Cọp, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.

Cầu Ông Cọp, Phú Yên Ảnh: Diem Dang Dung.
Cầu Ông Cọp, Phú Yên Ảnh: Diem Dang Dung.

Gành đá Dĩa, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.
Gành đá Dĩa, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.

Bãi Môn trên đường lên Mũi Điện. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi Môn trên đường lên Mũi Điện. Ảnh: Diem Dang Dung.

Mũi Điện - Đại Lãnh, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.
Mũi Điện - Đại Lãnh, Phú Yên. Ảnh: Diem Dang Dung.

Bãi biển dẫn ra Mũi Đôi, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi biển dẫn ra Mũi Đôi, Khánh Hòa. Ảnh: Diem Dang Dung.

Bãi Bình Tiên, Ninh Thuận. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi Bình Tiên, Ninh Thuận. Ảnh: Diem Dang Dung.