Dễ cảm lạnh, khả năng ghi nhớ kém và tâm trạng hay thay đổi là ba trong số những tác động xấu của việc ngủ quá ít.

Những tác động xấu của việc ngủ quá ít