Hầm chứa Hạt giống Toàn cầu Svalbard (SGSV) là cơ sở lưu trữ và bảo vệ các loại hạt giống trên thế giới, nhằm bảo đảm các loài thực vật không bị tuyệt chủng do biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên hoặc chiến tranh.

Hầm chứa Hạt giống Toàn cầu Svalbard (SGSV) nằm trên một hòn đảo xa xôi ở Bắc Cực.
Hầm chứa Hạt giống Toàn cầu Svalbard (SGSV) nằm trên một hòn đảo xa xôi ở Bắc Cực.