Sau khi giao chiến với đồng loại của mình, con trăn ở đoạn video dưới đây đã nuốt gọn đối thủ vào trong bụng.

Vừa phát hiện thấy đồng loại đang ăn con chuột, con trăn lớn hơn đã lao tới tấn công. Sau vài phút giao chiến, nó đã hạ sát đối thủ của mình một cách dễ dàng.

Trăn nuốt đồng loại.
Trăn nuốt đồng loại.

Khi hạ được đồng loại của mình, con trăn lớn đã nuốt gọn con trăn nhỏ hơn vào bụng.

- Video rùng mình trước cảnh trăn ăn thịt đồng loại. Nguồn: Ojatro.