Trong đoạn video dưới đây, 2 con sư tử đực đã quyết chiến với nhau vô cùng quyết liệt nhưng không phân định được thắng, thua.

Với sức mạnh và sự hung dữ của mình, 2 con sư tử đực đã hỗn chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Thế nhưng, khi kết thúc đoạn video, đôi bên vẫn chưa phân định được thắng, bại.

2 con sư tử đực quyết chiến với nhau.
2 con sư tử đực quyết chiến với nhau.

- Video màn hỗn chiến kịch liệt của 2 con sư tử đực. Nguồn: Kingdom Zone Animals.