Có một loại dung dịch giúp được bạn đi bộ, chạy, nhảy trên mặt nước mà chẳng cần phải có kungfu gì ghê gớm! Bạn có muốn biết không?

Theo trang stem.vn, dung dịch này có tên gọi là dung dịch phi Newton. Nó được tạo thành từ 2 phần bột ngô và một phần nước. Dung dịch này vô cùng cứng nếu tác dụng một lực bất ngờ nhưng lại vô cùng mềm nếu bạn tác động vào nó một cách từ từ.


Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin thú vị khác tại stem.vn.