Trang chủ Search

vụ-án-mạng - 11 kết quả

Giải thưởng Truyền thông Điện tử thế giới: Khi công nghệ tạo nên cảm xúc

Giải thưởng Truyền thông Điện tử thế giới: Khi công nghệ tạo nên cảm xúc

Lễ trao giải thưởng Truyền thông Điện tử thế giới luôn là một sự kiện truyền cảm hứng. Các giải thưởng được trao năm nay đều cho thấy một xu hướng đang nổi trội: sức mạnh của công nghệ với việc truyền cảm hứng, tạo cảm xúc.