Trang chủ Search

vùng-nước-sâu - 32 kết quả

Ngư dân Trung Quốc bắt được 'thủy quái' mũi dài

Ngư dân Trung Quốc bắt được 'thủy quái' mũi dài

Sinh vật lạ với chiếc mũi dài mắc lưới ngư dân ở vùng biển phía đông Trung Quốc.
Điều gì sẽ xảy ra với xác chết chìm dưới biển sâu?

Điều gì sẽ xảy ra với xác chết chìm dưới biển sâu?

Tùy thuộc vào số ngày ai đó rơi xuống sông, biển, những người lính cứu hộ có thể tìm kiếm một cơ thể còn nguyên vẹn hay chỉ là một đống xương.