Trang chủ Search

tranh-chấp-nhãn-hiệu - 2 kết quả

Công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Mỹ

Công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Mỹ

Sáng 20/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên chính thức trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Mỹ cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên – đơn vị chủ sở hữu nhãn hiệu.
“Bún bò Huế” - sự lựa chọn khôn ngoan của chính quyền tỉnh (*)

“Bún bò Huế” - sự lựa chọn khôn ngoan của chính quyền tỉnh (*)

LTS: Tại sao UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chọn nhãn hiệu chứng nhận làm hình thức bảo hộ sản phẩm bún bò Huế? Tỉnh có quyền đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đó không?