Trang chủ Search

tủ-sách-Thư-viện-Quốc-hội - 1 kết quả

Xây dựng tủ sách tham khảo cho đại biểu và các bộ phận giúp việc của Quốc hội

Xây dựng tủ sách tham khảo cho đại biểu và các bộ phận giúp việc của Quốc hội

Ngày 4/12 tại Hà Nội, Thư viện Quốc hội đã ký thỏa thuận hợp tác với Alpha Books và OmegaPlus xây dựng các mô hình tủ sách cung cấp tri thức tham khảo cho đại biểu Quốc hội cũng như các bộ phận giúp việc của Quốc hội.