Trang chủ Search

chưng-hửng - 2 kết quả

Phát hiện loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới

Phát hiện loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới

Một cách rất tình cờ, các nhà khoa học Brazil và Argentina đã phát hiện ra loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới.
Sư tử bỏ dở "cuộc yêu" để đi săn linh dương đầu bò

Sư tử bỏ dở "cuộc yêu" để đi săn linh dương đầu bò

Đang trong cơn "mây mưa", sư tử đực bỏ rơi sư tử cái để  đuổi bắt linh dương đầu bò, khiến sư tử cái được phen chưng hửng.