Trang chủ Search

chương-trình-KHCN-quốc-gia - 2 kết quả

Khối Văn phòng quản lý các chương trình của Bộ KH&CN tổng kết năm

Khối Văn phòng quản lý các chương trình của Bộ KH&CN tổng kết năm

Ngày 27/12/2018, khối Văn phòng các Chương trình thuộc Bộ KH&CN, bao gồm Văn phòng các Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước (VPCTTĐ), Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi (VPNTMN) và Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia (VPCTQG), đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm 8 lãnh đạo các đơn vị

Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm 8 lãnh đạo các đơn vị

Sáng 9/5, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.