Trang chủ Search

Quỹ-InnoFund - 5 kết quả

Quỹ InnoFund tài trợ đến 25.000 euro/dự án cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ InnoFund tài trợ đến 25.000 euro/dự án cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ InnoFund sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 euro và tối đa là 25.000 euro cho các dự án đạt tiêu chí đề ra. Các dự án nhận được tài trợ sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 15/7/2017.
3 hợp đồng đầu tiên được hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

3 hợp đồng đầu tiên được hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) vừa chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Hướng đến duy trì hoạt động của Quỹ InnoFund lâu dài trong tương lai

Hướng đến duy trì hoạt động của Quỹ InnoFund lâu dài trong tương lai

Dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) - sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ - đã chính thức khởi động với nhiều nội dung hỗ trợ việc phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp.
Hỗ trợ phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Hỗ trợ phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Vườn ươm công nghệ được coi là nơi hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, nơi giúp các doanh nghiệp có thể khởi nghiệp, phát triển vững mạnh dựa trên kết quả nghiên cứu công nghệ.
Dự án BIPP giúp cải thiện khung chính sách về ươm tạo

Dự án BIPP giúp cải thiện khung chính sách về ươm tạo

Dự án BIPP được thiết kế nhằm cải thiện khung chính sách về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (DNCN) - một yếu tố cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.