Trang chủ Search

Nobel-2018 - 3 kết quả

Nobel Vật lý 2018: Cuộc cách mạng Laser

Nobel Vật lý 2018: Cuộc cách mạng Laser

Nobel Vật lý 2018 đã được trao cho ba nhà khoa học Arthur Ashkin, Gerard Mourou và Donna Strickland vì những nghiên cứu và phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser.
Nobel Hóa học 2018: Tăng tốc và kiểm soát sự tiến hóa của protein

Nobel Hóa học 2018: Tăng tốc và kiểm soát sự tiến hóa của protein

Frances Arnold, Gregory Winter và George Smith đã giành giải Nobel Hóa học 2018 với những phương pháp tăng tốc và kiểm soát sự tiến hóa của protein để tạo ra các công nghệ xanh hơn cũng như nhiều loại thuốc mới.
Sau 55 năm, lần đầu tiên lại có một nhà vật lý nữ đạt giải Nobel

Sau 55 năm, lần đầu tiên lại có một nhà vật lý nữ đạt giải Nobel

Nobel Vật lý 2018 đã được trao cho ba nhà khoa học Arthur Ashkin, Gerard Mourou và Donna Strickland vì những nghiên cứu và phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser.