Trang chủ Search

Morse - 11 kết quả

iPhone 7 có thể trang bị kết nối nhanh gấp 100 lần Wi-Fi

iPhone 7 có thể trang bị kết nối nhanh gấp 100 lần Wi-Fi

Apple đang nghiên cứu kết nối Li-Fi được truyền tải thông qua giao thức ánh sáng không thể nhìn thấy cho tốc độ đạt tối đa 28 GB/giây.