Một nghiên cứu mới cho biết, nếu để ý kỹ những từ như ‘ừm’ hay ‘ừ’, hoặc một chút lúng túng trong đoạn hội thoại của mình, bạn sẽ phát hiện những ngập ngừng đó thường xuất hiện ngay trước một danh từ.

Ảnh: Các khoảng lặng trong những cuộc hội thoại thường sẽ xảy ra trước một danh từ hơn là một động từ.

Các khoảng lặng trong những cuộc hội thoại thường xảy ra trước một danh từ hơn là một động từ. Ảnh: Live Science

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi chúng ta đang nói dở và các từ được phát âm chậm hơn, hoặc ngoài tầm kiểm soát, từ đó nhiều khả năng sẽ là danh từ hơn là động từ. Các tác giả cho rằng điều này xảy ra là do việc tưởng tượng các danh từ sẽ tốn thời gian bởi vậy làm chậm khả năng nói của chúng ta, trong khi động từ cần ít thời gian để “tưởng tượng” hơn trước khi ta nói ra thành lời.

Trong nghiên cứu công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Proceedings of the National Academy of Sciences) hôm 14/05, chính những tương tác phức tạp từ nhiều yếu tố khác nhau đã cấu thành tốc độ nói của một cá nhân, những yếu tố này bao gồm tần suất và độ quen thuộc khi sử dụng từ ngữ.

Tác giả chính Frank Seifart, nghiên cứu viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn học thuộc Đại học Amsterdam, Hà Lan, giải thích rằng, trên thực tế, các nhà khoa học đã thấy được những đoạn ngập ngừng khi sử dụng những từ không quen thuộc hoặc phức tạp phản ánh sự khó khăn trong khi lên ý tưởng về những từ ngữ đó (trong đầu).

Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích hàng ngàn đoạn thu âm và lắng nghe âm điệu của tổng cộng 288.848 từ trong 9 ngôn ngữ được sử dụng ở châu Âu, Bắc Mỹ, Mexico, Siberia, vùng Himalaya, vùng rừng Amazon và sa mạc Kalahari.

Trong chín ngôn ngữ này, các nhà khoa học tìm ra rằng các khoảng ngập ngừng, dù là khoảng lặng hay được lấp bằng các từ vô nghĩa, có đến 60% là trước danh từ hơn là trước động từ. Tìm hiểu tiếp, họ phát hiện ra rằng khả năng chúng ta sẽ ngập ngừng trước khi nói một danh từ cao gấp hai lần trước khi phát ra một động từ, dù động từ đó phức tạp và không hề quen thuộc.

Nói chung, trong các đoạn hội thoại, danh từ được sử dụng chủ yếu để thêm các thông tin mới hoặc bất ngờ, còn không thì chúng sẽ bị bỏ mất hoặc thay thế bằng các đại từ. Các nhà khoa học cũng nói rằng chính vì thế mà với danh từ, chúng ta cần nhiều ‘thời gian chuẩn bị’ hơn so với một động từ, kể cả khi danh từ cần dùng đến không quá phức tạp.