Mới đây, Sở KH&CN Trà Vinh đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học sinh thái để phát triển nông nghiệp bền vững thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Văn Tú làm chủ nhiệm đề tài.

Qua thời gian triển khai nghiên cứu đề tài đã phân vùng sinh thái thị xã Duyên Hải có 2 Vùng sinh thái nông nghiệp lớn và 17 tiểu vùng nhỏ. Dựa trên chế độ thủy văn, loại đất và hiện trạng sử dụng đất đã chia thị xã Duyên Hải là vùng có hệ sinh thái đặc thù cho Vùng đồng bằng ven biển, gồm 2 hệ sinh thái quan trọng trong sản xuất nông nghiệp là hệ sinh thái giồng cát và hệ sinh thái đất ngập mặn. trong đó đề tài đã thống kê được tài nguyên thực vật cạn, tài nguyên động vật của vùng khảo sát.


Ngoài ra, đề tài cũng đã đề xuất một số mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế và có khả năng nhân rộng ở thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

Việc xác định phân vùng sinh thái góp phần cho việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại từng vùng sinh thái theo hướng bền vững góp phần làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế xã hội của thị xã Duyên Hải.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu, đánh giá đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu.