Đó là chủ đề của Hội thảo do Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức vào ngày 27/12/2018.


Tham dự Hội thảo có TS Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN, TS Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện của hơn 60 HTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo đề dẫn của TS Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo TS Hồ Thắng, hiện nay, nhiều HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ đối với đặc sản địa phương, trước tiên là do chưa mạnh dạn tạo ra sản phẩm mới. Những sản phẩm đã ra đến thị trường nhưng không có lợi thế cạnh tranh, cả về chất lượng cũng như mẫu mã. Nhiều HTX đứng chân trên đất có lợi thế tiềm năng phát triển nhưng chủ yếu chỉ mới phục vụ dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón, thủy lợi cho xã viên, mà chưa mạnh dạn thay đổi mô hình hoạt động để tiến sâu vào việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Vì vậy, việc hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp.

Sau khi nghe tham luận “Vai trò của HTX và các tổ chức tập thể trong tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các đặc sản địa phương” của TS Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, các đại biểu tham dự đã tham gia các ý kiến tại Hội thảo. Trong đó đại diện Liên minh HTX và các đại biểu đã đưa ra những khó khăn trong việc tham gia tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Các thương hiệu khi xây dựng chỉ dừng lại ở mức độ xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý, chưa có giải pháp đồng bộ để tổ chức theo hướng, như quy hoạch sản xuất, quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, quảng bá phát triển thương hiệu một cách bền vững để tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu…

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận đến từ Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề “Chính sách hỗ trợ HTX trong phát triển kinh tế HTX và trách nhiệm của HTX xây dựng, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đối với các đặc sản địa phương”; đại diện HTX Nông nghiệp Quảng Thọ trình bày tham luận “Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau má Quảng Thọ”, đại diện ban giám đốc Công ty Viễn thông tỉnh với tham luận “Giải pháp truy xuất nguồn gốc cho các đặc sản địa phương”…