Sở KH&CN Hải Phòng vừa nghiệm thu 3 nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới do UBND các xã Đông Hưng, Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng), Tân Dân (huyện An Lão) thực hiện.


Trong đó, mô hình ứng dụng chế phẩm Compost maker xử lý phế, phụ phẩm nông nghiệp thành mùn hữu cơ được triển khai tại Đông Hưng và Tân Dân, thu hút 80 hộ tham gia, xử lý được 200 tấn rơm, rạ, phân chuồng thành 86,7 tấn mùn hữu cơ, sử dụng cho vùng trồng hành, tỏi, rau, màu tại 2 xã.

Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Neo-polymic xử lý môi trường nước ao nuôi cá tại Tân Dân và Quyết Tiến được triển khai trên 3ha ao nuôi ghép cá trôi, trắm cỏ, cá mè của 4 hộ từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017, thu được 27,72 tấn cá, đạt trung bình 9,24 tấn cá/ha.

Mô hình trồng nấm sò thương phẩm từ phế, phụ phẩm nông nghiệp tại xã Quyết Tiến thực hiện từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017 thu được 5,156 tấn nấm sò tươi từ 10 tấn nguyên liệu. Các mô hình này được đánh giá là có khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.