Mới đây, Hội đồng tư vấn do Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị.

Đề tài do ông Văn Thanh Long làm chủ nhiệm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2019-4/2020.


Đề tài hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ, lựa chọn công nghệ thiết bị giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của tỉnh Quảng Trị để xây dựng mô hình nhà kính nhằm nâng cao năng suất chất lượng cây trồng và tiến hành nhân rộng chuyển giao cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị chủ trì sẽ thực hiện các nội dung nghiên cứu cụ thể gồm: Xây dựng hệ thống nhà kính hiện đại quy mô nhà 18x24m = 432m2. Lắp đặt hệ thống cảm biến và điều khiển tự động các thông số môi trường bên trong nhà kính: Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nồng độ khí CO2 và cường độ ánh sáng bên trong nhà kính. Các thông số thu thập được sẽ lưu trong bộ nhớ của bộ xử lý trung tâm và được gửi đến người quản lý thông qua điện thoại di động để tiện theo dõi và chăm sóc vườn cây theo yêu cầu. Lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa nhằm thay đổi các thông số môi trường trong nhà kính gồm: Các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nồng độ khí CO2, ánh sáng được điều khiển (tăng, giảm) trong phạm vi cho phép để đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây trồng thông qua điện thoại thông minh hoặc tủ điều khiển được lắp đặt tại nhà kính. Hoàn thiện mô hình nhà kính đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị; Nhà kính là nơi huấn luyện cây nuôi cấy mô đưa từ phòng thí nghiệm ra bên ngoài (cây Keo lai, lan Hồ Điệp, ...).

Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đánh giá cao bản Thuyết minh của Chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã góp ý và đề nghị Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung của bản Thuyết minh đề tài: Tập trung đi sâu vào nghiên cứu công nghệ, cấp độ nhà kính; Lựa chọn công nghệ, vật liệu phù hợp với nhiệt độ khắc nghiệt của Quảng Trị; Tập trung nghiên cứu quy trình vận hành điều chỉnh ẩm độ, ánh sáng... phù hợp với loại cây trồng dự kiến lựa chọn.