Qua khảo sát, Sở KH-CN Nghệ An đã tiến hành xây dựng mô hình bảo tồn 20 cá thể quế Quỳ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (ở huyện Quế Phong).

13-32-13_mo-hinh-bo-ton-nguon-gen-que-quy-ti-huyen-que-phong
Mô hình bảo tồn nguồn gen quế Quỳ tại huyện Quế Phong

Với mục tiêu bảo tồn và khôi phục nguồn gen cây quế quỳ có nguy cơ tuyệt chủng, vừa qua Sở KH-CN Nghệ An đã đến nhiều huyện miền núi cao như Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Kỳ Sơn tiến hành khảo sát, thu thập các số liệu về sự sinh tồn của chúng.

Cơ quan khoa học đã xác định được nhiều thành phần hóa học quan trọng và rất quý hiếm trong cây dược liệu quế Quỳ. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, thị trường cây quế bế tắc đầu ra, sản phẩm đến kỳ thu hoạch không có nhà máy chế biến tinh dầu nên người trồng quế đã triệt hạ chúng để thay thế trồng cây khác.

Qua khảo sát, Sở KH-CN Nghệ An đã tiến hành xây dựng mô hình bảo tồn 20 cá thể quế Quỳ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (ở huyện Quế Phong). Các cá thể này sẽ được chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt để phát triển nguồn giống nhân ra diện rộng. Hiện Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã cung cấp cho các xã giáp biên ở huyện Quế Phong được 120.000 bầu giống quế Quỳ để nông dân phục hồi lại nguồn gen quý.