Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Sở KH&CN Phú Yên - đang triển khai nhiệm vụ trồng thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng nhằm tạo ra mô hình mới tại địa phương, góp phần đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân.


Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Sở KH&CN Phú Yên - đang triển khai nhiệm vụ trồng thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng nhằm tạo ra mô hình mới tại địa phương, góp phần đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân.

Theo đó, mô hình trồng dưa lưới đã được xây dựng tại nhà màng của trung tâm với tổng diện tích là 380m2/vụ. Dưa được trồng 2 vụ với các giống Net orange MLN01, Thong kham 999, Milky 222, AB sweet Gold, lưới vàng ruột cam... Kết quả sau 2 vụ cho thấy, tỷ lệ nảy mầm đạt 90%, thời gian trồng đến khi ra hoa cái là 25-30 ngày, thời gian trồng đến thu hoạch là 50-65 ngày, tỷ lệ đậu trái 90-95%.