Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn đang triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp” tại thôn Nà Bang, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.


Hiện nhóm nghiên cứu đã xây dựng được mô hình trên quy mô 0,6ha, với 7 hộ dân tham gia trồng trên 7.000 cây khoai môn được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Triển khai từ ngày 18/3, đến nay mô hình đã bước đầu cho kết quả. Giống khoai môn được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, cây sinh trưởng, phát triển mạnh, có chiều cao đồng đều, ít bị sâu bệnh hại.

Đặc biệt, số củ con đạt tiêu chuẩn làm giống trên mỗi khóm của cây khoai môn ra đời từ phương pháp nuôi cấy mô tế bào cao hơn 2-3 lần so với phương pháp trồng bằng củ bi của giống thông thường. Năng suất củ đạt tiêu chuẩn cao.