Vừa qua, tại Sở KH&CN diễn ra hội thảo: “Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Hải Phòng giai đoạn 2018-2020”. Đồng chí Đỗ Gia Khánh - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đại diện các sở, ban ngành của thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.


Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tìm hiểu các nội dung: Giới thiệu về ĐMST, chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) và vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng GII năm 2018; Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về cải thiện chỉ số ĐMST và nhiệm vụ của các địa phương; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND về cải thiện chỉ số ĐMST tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đại diện Sở KH&CN, ông Đặng Trần Kiên - Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện chỉ số ĐMST tại Hải Phòng giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch đặt ra yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận huyện; kiểm tra đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện; lồng ghép các nhiệm vụ cải thiện chỉ số ĐMST với các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh...

Mục tiêu hướng đến của Hải Phòng là nâng cao nhận thức về vai trò của ĐMST đối với phát triển kinh tế - xã hội; nắm rõ phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa các chỉ số xếp hạng; cung cấp thông tin kịp thời để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực đánh giá. Phấn đấu đến năm 2020, thành phố đạt chỉ số ĐMST trung bình ASEAN-5 với 7/7 nhóm chỉ tiêu; đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện và minh bạch; tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp ĐMST; thúc đẩy doanh nghiệp KH&CN phát triển.

Cũng tại hội nghị, Sở KH&CN chính thức ban hành Tài liệu hướng dẫn cải thiện chỉ số ĐMST tại Hải Phòng giai đoạn 2018-2020 giới thiệu chi tiết 44 chỉ số mà UBND các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cải thiện; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện cải thiện các chỉ số tại Hải Phòng.