Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Hội đồng KH&CN chuyên ngành đã họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi sinh sản để bảo tồn và phát triển chim Công lục (Pavo muticus imperator) trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do ThS Bạch Thanh Hải làm Chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài trong việc tạo được bức tranh tổng quát về Công ở Nam Cát Tiên (sinh học, sinh thái học về dinh dưỡng và sinh sản); bước đầu cho chim Công lục sinh sản thành công, ứng dụng phương pháp và thiết bị mới, tiên tiến. Đề tài đã cung cấp nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng cho các dự án chăn nuôi loài chim Công lục nói riêng và các loài động vật khác có giá trị kinh tế cao nói chung không chỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà các địa phương trên cả nước.

Kết quả nghiên cứu đề tài có giá trị ứng dụng cao trong việc thuần dưỡng chim công, nhân giống sinh sản giúp cho việc bảo tồn phát triển loài chim quý này tại Vườn quốc gia Cát Tiên cũng như cung cấp giống, kỹ thuật nuôi cho người dân phát triển ngành chăn nuôi chim kiểng.

Các thành viên hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh các sản phẩm đề tài. Hội đồng cũng thống nhất kết quả của đề tài chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp để tiếp tục bảo tồn và phát triển.