Sở KH&CN Đồng Nai cho biết, thời gian qua, Sở đã tiến hành xây dựng và chạy thử nghiệm Hệ thống quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; kiện toàn phần mềm một cửa về cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ trong chẩn đoán y tế.

Thông qua công tác triển khai xây dựng phần mềm một cửa cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ trong lĩnh vực y tế, Sở đã xử lý và tổ chức thẩm định, cấp phép cho các cơ sở sử dụng thiết bị X-Quang nhanh chóng, tất cả hồ sơ đều hoàn thành trước thời gian quy định.

Giai đoạn 2015-2016, Sở đã thực hiện cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ cho 100 cơ sở y tế, trong đó điều chỉnh, sửa đổi cho 3 cơ sở; gia hạn cho 3 đơn vị và cấp mới cho 50 đơn vị. Riêng năm 2016, Sở đã phối hợp với Viện Hạt nhân Đà Lạt tổ chức 2 lớp tập huấn về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh; đồng thời cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 38 nhân viên phụ trách bức xạ của 38 cơ sở y tế có thiết bị bức xạ đang hoạt động.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công tác thanh tra chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân, nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật trong tổ chức, cá nhân về sử dụng, quản lý thiết bị bức xạ và có yếu tố phóng xạ được đẩy mạnh. Kết quả thanh tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện các văn bản quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vi phạm, chủ yếu về thủ tục hành chính như giấy phép hết hạn sử dụng, không khai báo khi có thiết bị bức xạ mới, sử dụng nhân viên X-Quang phụ trách an toàn bức xạ khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Qua đó nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục vi phạm.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 100 cơ sở y tế và 39 cơ sở bức xạ trong công nghiệp có sở hữu và sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép hoạt động. Ngoài ra, toàn tỉnh có 350 nhân viên bức xạ trong đó 100% người đều đã được đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân.