Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Nông đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Đánh giá tác động của đầu tư tư nhân và đề xuất chính sách sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân” .


Đề tài dodo trường Đại học kinh tế, (đại học Đà Nẵng) chủ trì, PGS.TS Bùi Quang Bình làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018. Ông Trần Thanh Long - Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh làm Chủ tịch hội đồng.

Đầu tư luôn là yếu tố quan trọng thúc đẩu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Điều này đã được khẳng định trong tất cả các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế.

Tại Đắk Nông, tăng trưởng kinh tế nhanh những năm qua dựa chủ yếu vào đầu tư, nhưng đầu tư hiệu quả không cao và vượt qua cả khả năng tích lũy của nền kinh tế. Nguồn đầu tư chủ yếu là vốn nhà nước - đầu tư công với sự hỗ trợ của Trung ương. Đầu tư trong những năm qua tăng liên tục quy mô đầu tư mạnh. Tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư luôn chiếm khoảng 50-52% từ 2005-2014 sau đó giảm dần, năm 2017 vẫn còn khoảng 30%. Trong khi đầu tư tư nhân giảm từ hơn 60% xuống còn 49% năm 2013 và tăng lên 66,7% năm 2015 và đạt gần 70% năm 2017. Như vậy, nguồn đầu tư tư nhân ngày càng quan trọng với nên kinh tế, nhất là trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam nói chung và tỉnh nói riêng, nguồn từ ngân sách nhà nước ngày càng hạn chế và giảm dần. Do vậy, việc sử dụng nguồn đầu tư công hợp lý, hiệu quả để làm mồi kích thích đầu tư từ các nguồn khác, đặc biệt nguồn tư nhân rất là quan trọng.

Sau 18 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra là đánh giá được tác động đầu tư của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông. Đồng thời đề xuất các chính sách cho chính quyền tỉnh Đắk Nông trong sử dụng đầu tư công hợp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cụ thể, các định hướng chính sách sử dụng đầu tư công để khuyến khích đầu tư nhân cho tăng trưởng kinh tế bao gồm: Định hướng tái cơ cấu đầu tư công của tỉnh, tập trung đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ khỏi nghiệp, tạo đầu ra và xúc tiến thương mại, hỗ trợ khu vực tư nhân nâng cao và phát triển công nghệ.

Với những kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng thông qua.Trong quá trình sử dụng kết quả đề tài, các ý kiến đóng góp, xây dựng sẽ được Sở KH&CN tiếp thu và đề nghị ban chủ nhiệm đề tài có những bổ sung kịp thời.