Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cao Bằng đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng lúa nếp đặc sản của huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng”, đồng chí Đỗ Ngọc Linh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Sau 3 năm nỗ lực triển khai, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành được mục tiêu, nội dung, khối lượng công việc đề ra: Điều tra, khảo sát, xác định diện tích, năng suất và tập quán canh tác của hai giống lúa Khẩu Phấng và Tin Pất tại 2 xã: Ngọc Côn và Ngọc Khê huyện Trùng Khánh; xây dựng được bản mô tả các tính trạng đặc trưng của 2 giống lúa làm cơ sở cho công tác phục tráng; chọn được các dòng lúa Khẩu Phấng và Tin Pất có năng suất cao, ổn định; hoàn thành việc phục tráng 2 giống lúa nếp Khẩu Phấng và Tin Pất theo Quy trình sản xuất giống lúa thuần của Bộ Nông nghiệp và PTNN ban hành. Tạo ra sản phẩm giống lúa siêu nguyên chủng nếp Khẩu Phấng và Tin pất năng suát bình quân đạt 42-45 tạ/ha cao hơn giống lúa chưa phục tráng; hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng nếp Khẩu Phấng và Tin Pất.


Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã cũng nhau thảo luận và nhất trí đánh giá nhóm thực hiện Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung được phê duyệt, bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, hội đồng đã góp ý với một số nội dung của Báo cáo tổng kết đề tài còn chưa đầy đủ, chính xác và đề nghị nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh, đánh giá sâu, chi tiết hơn trên cơ sở khảo sát thực tế, xây dựng mô hình, xây dựng quy trình thâm canh.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.