Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng”, do Trường Đại học Thương mại chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy - Phó giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp.


Với mục tiêu Phân tích đánh gía thực trạng, khả năng tương thích và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ logistics nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. Kết quả của đề tài đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, cụ thể: đánh giá được thực trạng và dự báo tiềm năng, năng lực xuất nhập khẩu của các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng trong liên kết vùng kinh tế trọng điểm Tây bắc và khu vực phía Bắc; đánh giá thực trạng và tiềm năng hệ thống dịch vụ logistics xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; đề xuất giải pháp phát triển thích ứng giữa hệ thống dịch vụ logistics….

Các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Đây là đề tài có tính mới, kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để các cấp, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển tại các khu kinh tế cửa khẩu. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện đề tài bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung, như: Số liệu cần cụ thể, chính xác, đánh giá thêm về lợi ích kinh tế và lợi ích về an ninh quốc phòng…

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt 34,1 điểm, xếp loại Khá.