Sở KH&CN thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non an toàn cho vùng rau thành phố Cần Thơ” do ThS Lê Thị Thúy Kiều làm chủ nhiệm, Trung tâm Dịch vụ KH&CN Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận; đánh giá nhận thức, hành vi của người tiêu dùng về rau an toàn và đề xuất giải pháp tạo dựng niềm tin về rau an toàn; xây dựng mô hình sản xuất rau non an toàn để phục vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững.


Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9/2017, tính đến thời điểm hiện tại Dự án đã cơ bản hoàn thành những nội dung như: xây dựng hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới, chuyển giao công nghệ trồng rau non, xây dựng chuỗi cung ứng…

Hội đồng đánh giá dự án theo kịp tiến độ, nội dung thực hiện bám sát đề cương thuyết minh, dự kiến tiến hành nghiệm thu vào khoảng tháng 9/2019.