Vừa qua, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Dương chủ trì hội nghị bàn giao kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 2 đề tài cấp tỉnh.


Theo đó, hai nhiệm vụ KH&CN được chuyển giao kết quả gồm đề tài: Chuyển giao và thực nghiệm xử lý bào lục bình (Eichornia Crassipes) làm mùn hữu cơ, biogas và trồng nấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề tài Lịch sử báo chí Bình Dương.

Tại buổi lễ, 2 chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được và tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. Cụ thể:

Đề tài “Chuyển giao và thực nghiệm xử lý bào lục bình (Eichornia Crassipes) làm mùn hữu cơ, biogas và trồng nấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương” với mục tiêu xây dựng quy trình xử lý bèo lục bình sau khi trục vớt nhằm tạo sản phẩm hữu ích và có giá trị kinh tế. Đề tài đã xây dựng mô hình xử lý bèo lục bình làm mùn hữu cơ, biogas và trồng nấm rơm. Mô hình ủ bèo lục bình làm mùn hữu cơ cho sản phẩm mùn hữu cơ đạt yêu cầu làm phân bón hữu cơ theo quy định về sản xuất phân hữu cơ của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Mô hình xử lý bèo lục bình làm giá thể trồng nấm rơm đạt năng suất tối đa là 16%. Mô hình sử dụng bèo lục bình làm khí sinh học cung cấp nguồn năng lượng sạch (hàm lượng H2S ≤ 0,01ppmv, hàm lượng CO ≤ 5 ppmv), chất lượng tốt (hàm lượng 58,95% ≤ CH4 ≤ 63,2%). Từ kết quả tính toán hiệu quả kinh tế, nhóm thực hiện đề tài đề nghị xử lý bèo lục bình theo quy trình xử lý bèo lục bình làm giá thể trồng nấm rơm và ủ phụ phẩm của giá thể sau trồng nấm rơm làm phân hữu cơ để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và tiết kiệm chi phí sản suất và đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Đề tài “Lịch sử báo chí Bình Dương” với mục tiêu hình thành bộ lịch sử về Báo chí Thủ Dầu Một - Bình Dương. Và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ chứng minh tầm quan trọng bề dày lịch sử của Báo chí Bình Dương trên mặt trận tư tưởng văn hóa cách mạng, góp phần tuyên truyền xây dựng văn hóa mới, con người mới, tạo những động lực sáng tạo và năng động của người Bình Dương trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước; định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ những người làm báo địa phương, cả trong hiện tại và tương lai.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện các đơn vị thụ hưởng và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã thống nhất ký kết bàn giao toàn bộ quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. Sản phẩm bàn giao gồm: Báo cáo chính kết quả nghiên cứu khoa học kèm theo các chuyên đề nghiên cứu; đĩa CD ghi toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu có liên quan.