Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Kạn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN sản xuất lê tại Bắc Kạn do Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam - Đại học Nông lâm Thái Nguyên thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021.


Cùng tham gia kiểm tra có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng hai huyện Ba Bể, Ngân Sơn, đại diện UBND xã Khang Ninh, xã Địa Ninh huyện Ba Bể, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, các hộ dân tham gia dự án.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra mô hình tại thôn Đồn Đèn, xã Khang Ninh, thôn Bản Váng 1, xã Địa Linh huyện Ba Bể, thôn Khu 2, Cốc Lùng, Đèo Gió, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn và theo báo cáo của cơ quan thực hiện, đến tháng 6/2018 dự án đã thực hiện các nội dung: xác định địa điểm, chọn được 20 hộ dân tham gia; theo dõi 15 cây lê địa phương tại huyện Ngân Sơn, Ba Bể lựa chọn được 5 cây lê tại thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng có nhiều ưu điểm nổi trội so với các cây lê khác và đã được công nhận cây ưu tú để khai thác mắt ghép phục vụ công tác nhân giống; cấp cây giống, vật tư xây dựng mô hình 9 ha trong đó có 7,5 ha giống lê mới VH6 và 1,5 ha giống lê địa phương. Toàn bộ cây lê trong mô hình hiện nay sinh trưởng phát triển bình thường. Người dân tiến hành làm cỏ, bón phân cho cây.

Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới đối với người dân tăng cường kiểm tra vườn lê chú ý công tác phòng trừ sâu bệnh, vít cành, tạo tán cho cây. Cơ quan thực hiện dự án thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn kịp thời hướng dẫn người dân về kỹ thuật sản xuất lê. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, chỉ đạo người dân tham gia dự án tuân thủ đầy đủ các quy trình đã được hướng dẫn để mô hình đạt kết quả cao nhất. Đối với UBND, đặc biệt là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng hai huyện Ba Bể, Ngân Sơn phối hợp tốt với Sở KH&CN, cơ quan thực hiện để triển khai dự án đạt được mục tiêu đã đề ra.