Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Kạn đã có cuộc kiểm tra tiến độ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây chè Hoa Vàng (Camellia spp.) tại tỉnh Bắc Kạn do Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam, Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện trong từ năm 2018 đến 2020.


Đề tài được thực hiện với 3 nội dung chính, gồm: Điều tra xác định thực trạng nguồn vật liệu cây chè Hoa Vàng tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống cây chè Hoa Vàng bằng giâm cành; Xây dựng mô hình thâm canh chè Hoa Vàng với diện tích 5 ha. Tại thời điểm kiểm tra đơn vị thực hiện đề tài đã điều tra khảo sát thực địa tình hình phân bố, đặc điểm sinh cảnh của cây chè Hoa Vàng tại 3 xã Đông Viên, Nghĩa Tá, Rã Bản của huyện Chợ Đồn. Thí nghiệm nhân giống cây chè Hoa Vàng bằng phương pháp giâm hom với 4.500 cành. Chuẩn bị các điều kiện giống, vật tư, phân bón để xây dựng mô hình khi thời tiết thuận lợi.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ quan chủ trì bám sát đề cương được phê duyệt triển khai nội dung dự án đảm bảo tiến độ thời gian cụ thể tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành điều tra sinh cảnh của cây chè Hoa Vàng, theo dõi đánh giá các thí nghiệm để xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống phù hợp với thực tế địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới xã của hai huyện Chợ Đồn, Ba Bể chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện để triển khai đề tài đạt kết quả cao nhất.