Mới đây, Sở KH&CN Bắc Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trì, nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang” do Viện Địa lý chủ trì.


Đề tài được thực hiện từ năm 2017 trên một số diện tích vải thiều của các hộ dân ở 2 huyện Lục Ngạn và Tân Yên.
Sau thời gian áp dụng, năng suất vải thiều của các hộ tham gia đề tài ở Tân Yên tăng hơn từ 20 - 25%, Lục Ngạn tăng 50% so với các hộ dân khác; hàm lượng đường cũng cao hơn so với diện tích đối chứng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài xây dựng công thức bón phân hợp lý cho các diện tích vải thiều ở từng vùng. Góp ý vào đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao hiệu quả của đề tài và đề nghị cần được nhân rộng. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cũng cần cập nhật số liệu mới nhất về vải thiều của tỉnh Bắc Giang, phân tích sâu hơn về các giải pháp, việc thiết lập các bản đồ dinh dưỡng...

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đạt yêu cầu. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Hội đồng KH&CN của tỉnh đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm trực tiếp quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang”.