Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo Giải pháp nhân rộng các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham dự có đại diện Bộ KH&CN, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; một số Sở, ban, ngành; chủ nhiệm các đề tài, dự án cùng một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự và chủ trì Hội thảo.


Trong giai đoạn 2012-2018, Bắc Giang thực hiện 150 dự án, đề tài KH&CN. Trong đó có 124 dự án, đề tài cấp tỉnh, quốc gia đã nghiệm thu; 63 đề tài, dự án được ứng dụng nhân rộng trên phạm vi rộng... Kết quả trên đã đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, điển hình như: Xây dựng mô hình gạo thơm Yên Dũng, cải tạo chè Yên Thế; trồng khoai tây nhập khẩu; bảo quản cam, vải thiều...

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào một số nội dung chính như: Việc ứng dụng nhân rộng kết quả các đề tài, dự án sau nghiệm thu thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập. Một số đề tài dự án chỉ dừng lại tại nơi thưc hiện; việc nhân rộng kết quả phục vụ sản xuất đời sống còn khó khăn, nhất là công tác chuyển giao tại vùng sâu, vùng xa. Xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư còn chậm. Phần lớn tài chính là ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp không hoặc rất ít đầu tư cho hoạt động này. Việc phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai ứng dụng kết quả các nhiệm vụ KH&CN còn bất cập; các Sở, ngành địa phương chưa tích cực đặt hàng, đề xuất các đề tài, dự án.

Các đại biểu đề xuất, thời gian tới nên giao cho doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ KH&CN; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn cho đơn vị tham gia phát triển ứng dụng KH&CN; gắn trách nhiệm sản phẩm thu về cho nhà khoa học, nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa cho công ty.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cho biết, những năm qua tỉnh rất quan tâm việc nghiên cứu và nhân rộng các đề tài dự án KH&CN. Tuy nhiên, các đề tài, dự án phần lớn thuộc lĩnh vực nông nghiệp; chất lượng, quy mô còn hạn chế. Nhận thức của cơ quan quản lý các cấp trong tỉnh chưa đầy đủ nên thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ sau nghiệm thu. Việc nhân rộng phát triển các mô hình ứng dụng KH&CN còn thấp.

Để phát huy hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị Hội đồng KH&CN tỉnh thực hiện nghiêm việc lựa chọn đề tài chất lượng, trong quá trình xét duyệt phải tính đến vấn đề nhân rộng. Sở KH&CN cần căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh để xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án. Các cấp chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tích cực mời gọi doanh nghiệp vào cuộc. Tăng cường liên kết 4 nhà. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN…

Tháng 7/2019, Bắc Giang sẽ trình HĐND tỉnh Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp vào phát triển ứng dụng KH&CN, nhân rộng mô hình, dự án sau nghiệm thu. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở KH&CN trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị chủ trì thực hiện đúng thời gian tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ KH& CN trong thời gian qua. Đồng chí mong các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu thêm về khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện KT-XH của tỉnh để đề xuất giúp địa phương nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hiệu quả nhất.